thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Kim Hóa
Phụ Trách Kinh Doanh - 0169 788 7959

-

Bao Bì Carton

Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Thùng carton cao cấp
Vách ngăn carton
Vách ngăn carton
Vách ngăn carton
Vách ngăn carton

Bao Bì Giấy

Hộp giấy cao cấp
Hộp giấy cao cấp
Hộp giấy cao cấp
Hộp giấy cao cấp
Hộp giấy cao cấp
Hộp giấy cao cấp
Hộp giấy giá rẻ
Hộp giấy giá rẻ
Thùng giấy, Thùng carton
Thùng giấy, Thùng carton
Thùng giấy, Thùng carton
Thùng giấy, Thùng carton
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Hộp giấy
Thùng giấy, Thùng carton
Thùng giấy, Thùng carton

Pallet Giấy

Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Vách ngăn carton
Vách ngăn carton
Vách ngăn carton
Vách ngăn carton
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Pallet giấy
Thanh nẹp giấy
Thanh nẹp giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy